Bestyrelsen vælges i reglen til det årlige afdelingsmøde i november.

Den består af op til fem medlemmer og to suppleanter. Medlemmerne vælges for to år, suppleanter for et år ad gangen.

Ved afdelingsmødet (generalforsamlingen)

21. november 2017 blev følgende beboere valgt:


Det er vedtaget, at bestyrelsen konstituerer sig selv ved første møde efter valget.En eller flere repræsentanter for bestyrelsen træffes første tirsdag i hver måned - undtagen juli - klokken 17.00-17.30 (under ordinært møde) via indgangen til selskabslokalet ved Bodenhoffs Plads 5 eller evt. via udlejningen, døren til venstre for Bodenhoffs Plads 3.

Bestyrelsen Islands Plads 

Formand

Niels Henrik Mortensen

Prnsessegade 93, 4. tv

Næstformand

Susanne Vestergaard

Bodenhoffs plads 7, 3

Medlem

Angela Baccalini

Prinsessegade 87, st

Medlem

Vagn-Ebbe Kier

Bodenhoffs Plads 1, 2

Medlem

Mads Johnsen

Prinsessegade 93,3 tv

Suppleant

Bent Møller Petersen

Bodenhoffs Plads 15, st

Suppleant

Elin Dybdal

Bodenhoffs Plads 11, 3

.